Integrated Voice Therapy – Ελπίδα Κουτσουμπάκη

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Ηρακλείου

Βιωματικά Σεμινάρια Εφαρμοσμένων Τεχνικών Φωνοθεραπείας
Integrated Voice Therapy

Στόχος των σεμιναρίων Integrated Voice Therapy Training είναι η εκπαίδευση πτυχιούχων λογοθεραπευτών στις αρχές εφαρμοσμένων τεχνικών Φωνοθεραπείας. Η εκπαίδευση εξελίσσεται σε 4 βιωματικά σεμινάρια, με απόλυτο πρακτικό και διαδραστικό χαρακτήρα, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα κλινικής εφαρμογής των τεχνικών σε άμεσο χρόνο!

Οι τεχνικές που εξελίσσονται στα πλαίσια των τεσσάρων επιπέδων (Α’, Β’, Γ’ & Advanced) αποτελούν ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση του εξελισσόμενου Φωνοθεραπευτή.

Με τις τεχνικές στις οποίες εκπαιδευόμαστε στα σεμινάρια, ο Φωνοθεραπευτής θα έχει αποκτήσει τις ειδικές θωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να χειριστεί κάθε περιστατικό με δυσφωνικά προβλήματα. Εννοείται βέβαια πως, παρά την ολοκληρωμένη κατάρτιση που θα πάρει, ο σύνθετος χαρακτήρας των τεχνικών και οι πολύπλευρες ανάγκες όλων των περιστατικών με δυσφωνία, απαιτούν από τον εκπαιδευόμενο φωνοθεραπευτή συνεχή εξάσκηση, ενασχόληση και εξέλιξη του γνωστικού επιπέδου των τεχνικών, πρωτίστως στον εαυτό του αλλά και σε τρίτους. Η δεξιότητα με τις τεχνικές απαιτεί χρόνο, επιμονή και πολλή εξάσκηση!

Ο φωνοθεραπευτής που θέλει να αναπτύξει ουσιαστική εξειδίκευση στο αντικείμενο, οφείλει να εντρυφήσει σε ποικιλία συμπληρωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οπωσδήποτε σε εποπτική σχέση, προκειμένου να εμβαθύνει στο σύνολο των πολύπλευρων πτυχών της επιστήμης της φωνοθεραπείας και να μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα τα περιστατικά με δυσφωνικές δυσκολίες.

[ Η παρακολούθηση των σεμιναρίων από συναφή με τη φωνή επαγγελματιών, όπως ιατρούς Ωτορινολαρυγγολόγους, καθηγητές καλλιτεχνικής φωνητικής αγωγής και καλλιτέχνες, δεν αποτελεί επαρκή κατάρτιση στη θεραπευτική εφαρμογή των τεχνικών, αν δεν έχουν ακολουθήσει αντίστοιχα προγράμματα αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών σχολών. Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα θεραπευτικών επαγγελμάτων (Λογοθεραπείας, Ψυχοθεραπείας/Ψυχολογίας, κλπ) πλαισιώνουν τον φοιτητή με πλήθος δεξιοτήτων που προκύπτουν από κλινικές εποπτείες και τις απαραίτητες θεωρητικές και γνωστικές κατευθύνσεις. Χωρίς αυτού του τύπου εκπαίδευση και εποπτεία, θεωρώ δύσκολη τη δημιουργία ασφαλούς και αποδοτικής φωνοθεραπευτικής σχέσης.]

 

Βιωματικό Σεμινάριο
“Εισαγωγή Στις Εφαρμοσμένες Τεχνικές Φωνοθεραπείας”
Integrated Voice Therapy
– Σε προγραμματισμό για 2020 –

Το σεμινάριο/workshop απευθύνεται σε  λογοθεραπευτές, εκπαιδευτές φωνής  και ιατρούς ΩΡΛ οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τη βασική λειτουργία της δικής τους φωνής και τις θεραπευτικές αρχές πάνω στην οποία στηρίζεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αποκατάσταση και εκπαίδευση της φωνής.  Η δεξιότητα με τις τεχνικές προϋποθέτει βασικές γνώσεις στη φυσιολογία και ανατομία του λάρυγγα, αλλά δεν προϋποθέτει κλινική εμπειρία στην αποκατάσταση διαταραχών φωνής. 

Στόχοι του εισαγωγικού σεμιναρίου είναι:

 • Kατανόηση της λειτουργίας του φωνητικού μηχανισμού και τι οδηγεί στην αποδιοργάνωση της φωνής
 • Εισαγωγή στις αρχές της φωνοθεραπείας με τη μέθοδο IVoiceT (Voicecraft)
 • Πρακτικές φωνοθεραπευτικές τεχνικές, άμεσα εφαρμόσιμες
 • Εξάλειψη φωνητικής κόπωσης, τονικό εύρος, φωνητική άνεση, για κάθε φωνητική ανάγκη
 • Πως παράγουμε και πως εκπαιδεύουμε άλλους στην ασφαλή φώνηση
 • Τεχνικές για έλεγχο ρινικότητας και αντήχησης.
 • Ουσιαστική κατανόηση του φωνιατρικού περιστατικού και διαμόρφωση προγράμματος αποκατάστασης
 • Φωνή και συναίσθημα, σύνδεση με το δυσφωνικό περιαστατικό
 • Παραδείγματα διαχείρησης περιστατικών φωνής

Η φωνοθεραπευτική προσέγγιση της μεθόδου Integrated Voice Therapy στην εκπαίδευση και αποκατάσταση της φωνής θεωρεί τη φωνή σαν μουσικό όργανο, με το οποίο ο καθένας έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί . Οι δυναμικές δυνατότητες της φωνής διευρύνονται με τον συνειδητό έλεγχο συγκεκριμένων δομών του φωνητιικού μηχανιμού, προσφέροντας έτσι στον καθένα τη δυνατότητα επιλογής από μία ευρύτατη ποικιλία φωνητικών ηχοχρωμάτων, διασφαλίζοντας πάντα την απόλυτη ασφάλεια της φωνής.

Η προσέγγιση στηρίζεται στην αρχή πως αποδίδουμε καλύτερα σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε καλά.

Το σεμινάριο έχει απόλυτα βιωματικό χαρακτήρα, με οπτικοακουστικά υλικό, ομαδική και ατομική εκπαίδευση και πλούσιος χρόνος για την εξάσκηση των τεχνικών που θα παρουσιαστούν.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες στα 12 άτομα. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ή καλέστε με στο 210-8017663 ή στείλτε μειλ στο ivoicetherapy@gmail.com.

 

Β’ Επίπεδο Σεμινάριο Φωνής
“Εφαρμοσμένες Τεχνικές Φωνοθεραπείας
Integrated Voice Therapy

 Σε προγραμματισμό

Η μέθοδος φωνοθεραπείας Integrated Voice Therapy είναι μιά ολοκληρωμένη και πρακτική εκπαίδευση στην επίλυση προβλημάτων φωνής. Η εκπαίδευση με τη μέθοδο Integrated Voice Therapy προσφέρει άμεσα εφαρμόσιμες τεχνικές για την επίλυση προβλημάτων φωνής, δυσαρθρίας, ροής, και υπερρινικότητας. Έχοντας ολοκληρώσει το εισαγωγικό σεμινάριο, όσοι θέλουν να προχωρήσουν τις γνώσεις τους ώστε να μπορούν πλέον να ξεκινήσουν με επαγγελματισμό και ασφάλεια την κλινική εφαρμογή των φωνοθεραπευτικών τεχνικών, θα πρέπει να συνεχίσουν με τα επόμενα 3 επίπεδα σεμιναρίων (B’, Γ’ και Advanced). 

Στόχος του Β’ επιπέδου σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση στις αρχές τις φωνοθεραπείας, η εξέλιξη ακόμα 2 βασικών τεχνικών φωνής και η ενσωμάτωση όλων των τεχνικών σε κλινική εφαρμογή.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ των σεμιναρίων Α’ και Β’ επιπέδου προσφέρει τη δυνατότητα να εμπεδώσει και να προβληματιστεί ο κάθε συμμετέχοντας με τις αρχικές τεχνικές που έμαθε στο προηγούμενο επίπεδο. Έτσι ωριμάζουν οι γνώσεις, η κατάκτηση των τεχνικών του επόμενου επιπέδου είναι πιο σωστά δομημένη και, συνεπώς, πιο εύκολη η εφαρμογή των τεχνικών επί του θεραπευτικού έργου! 

Η μέθοδος φωνοθεραπείας Integrated Voice Therapy είναι μιά ολοκληρωμένη και πρακτική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων φωνής.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου για το Β’ επίπεδο είναι:

– Επανάληψη βασικής τεχνικής για κλειστή & ελεύθερη φώνηση
– 3 τρόπoι έναρξης φωνής – γλωττιδικό, συγχρονισμένη, αέρινη
– Στήριξη σώματος (κεφάλη και κορμός)
– Έλεγχος υπερώας και ρινικότητα (hypernasality)
– Τεχνική του “Λυγμού” για ευελιξία στη φωνητική έκταση
– Έλεγχος γλώσσας – θέση, μυΙκή τάση, συμπίεση, σχέση με το ηχόχρωμα
– Έλεγχος μήκους φωνητικής διόδου
– Φωνητικές ποιότητες – Ομιλία, Λυγμός, Φαλσέττο
– Μεταλλική φωνή ( Twang) , παραλλαγές και εφαρμογή
– Μετάβαση μεταξύ των διαφόρων ποιοτήτων φωνής για ευελιξία στο χρώμα και στην τονική έκταση
         – π.χ. ομιλία με παχιές φωνητικές χορδές & ομιλία με λεπτές φ.χ.,
         – ομιλία με μέταλλο -> ομιλία με λυγμό
         – παραλλαγές μεταλλικής, φαλσέττο και φωνή λυγμού)

Οι θέσεις είναι περιορισμένες στα 12 άτομα. Για να δηλώσετε συμμετοχή σε σεμινάριο παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ή καλέστε με στο 210-8017663 ή στείλτε μειλ στο ivoicetherapy@gmail.com.

 

Βιωματικό Σεμινάριο Εφαρμοσμένων Τεχνικών Φωνοθεραπείας
Γ’ Επίπεδο
Integrated Voice Therapy

Σε προγραμματισμό

Με το σεμινάριο Γ’ επιπέδου ολοκληρώνεται η βασική εκπαίδευση της προσέγγισης Integrated Voice Therapy, έχοντας εξελίξει όλες τις βασικές φωνοθεραπεύτικές τεχνικές και ενσωματώσει τις τεχνικές σε πλαίσιο κλινικής εφαρμογής για μεγάλο εύρος διαταραχών.

Η θεματολογία συμπεριλαμβάνει :

 • Επανάληψη και εμβάθυνση στην τεχνική Twang
 • Στήριξη κορμού
 • Επιβλητική φωνή (Belting )
 • Φωνή για κλασσικό τραγούδι – Τεχνική “Opera”
 • Coloratura
 • Όλες οι “Ποιότητες Φωνής” και εναλλαγές και επιλογές μεταξύ όλων
 • Θεραπευτική εφαρμογή Belting σε παιδιά και ενήλικες και για τραγούδι.
 • Live λαρυγγοσκόπηση με εύκαμπτο ώστε να εντοπίσουμε ακριβώς τις αλλαγές που επιφέρουν οι τεχνικές στην οργάνωση των λαρυγγικών δομών.  Η ενδοσκόπηση είναι προσφορά του ΩΡΛ-Φωνίατρου, Δρ. Νικόλαο Λαζαρίδη.
 • Live θεραπεία σε πραγματικό περιστατικό, αν υπάρχει δυνατότητα.
 • Όλα τα όμορφα και ενδιαφέροντα θέματα που προκύπτουν καθ’ οδόν!..

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Γ’ επιπέδου είναι βέβαια η παρακολούθηση των σεμιναρίων Α’ και Β’ επιπέδου.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες στα 12 άτομα. Για δήλωση συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο 210-8017663 ή στείλτε email στο ivoicetherapy@gmail.com.

 

Βιωματικό Σεμινάριο: “Ο ρόλος της φωνής στο θεραπευτικό πλαίσιο”
2018 – Θεσσαλονίκη
10:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.

Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου   (ενήλικα ή παιδιού) είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξέλιξη κάθε θεραπευτικής σχέσης και τη βέλτιστη πορεία του προγράμματος αποκατάστασης. Προϋπόθεση της επικοινωνίας είναι να κατανοούμε αυτό το οποίο ουσιαστικά εννοεί ο συνομιλητής, ώστε να μπορούμε να απαντούμε εύστοχα την εκάστοτε στιγμή για να αποδόσει η επικοινωνία μας. Μέσον της προφορικής επικοινωνίας είναι η φωνή, διότι με αυτήν εκφραζόμαστε.

Αυτά τα δύο θεμελιώδη στοιχεία της επικοινωνίας είναι τα στοιχεία για τα οποία οι λογοθεραπευτές και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας δεν εκπαιδευόμαστε ουσιαστικά, ωστόσο θεωρείται πως κατέχουμε τις δεξιότητες. Όμως, ο κάθε θεραπευτής είναι άνθρωπος με τις δικές του συναισθηματικές ανασφάλειες και φόβους, στοιχεία τα οποία οπωσδήποτε επηρεάζουν τον τρόπο επικοινωνίας στο θεραπευτικό πλαίσιο, όπως και σε κάθε άλλη πτυχή της ζωής του θεραπευτή.  Διδασκόμαστε τεχνικές και προσεγγίσεις για το πως θα αντιμετωπίσουμε το κάθε περιστατικό αλλά δεν μαθαίνουμε πως θα διασφαλίσουμε αποδοτική επικοινωνία και επαφή με τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Ετσι, για όσο η επικοινωνία είναι ξεκάθαρη και η σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου προχωράει, όλα είναι λειτουργικά. Όταν όμως η ροή της επικοινωνίας μπλοκάρεται από κάποιο εμπόδιο, τότε ο θεραπευτής καλείται να εντοπίσει και να κατανοήσει το εμπόδιο και να εμβαθύνει στην ουσία του, ώστε να έχει συνέχεια η επικοινωνία και η οικοδόμηση της θεραπευτικής σχέσης.

Η κατανόηση του σημείου στο οποίο διαταράσσεται η επικοινωνία εστιάζεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στη φωνή και το πως ακούγεται, τόσο ο θεραπευτής όσο και ο θεραπευόμενος.  Εστιάζοντας σε συγκεκριμένα αντιληπτικά χαρακτηριστικά της φωνής, εμπλουτίζουμε την κατανόηση μας για το πως (αν)ισορροπεί η επικοινωνία με τον άλλον. Επειδή όμως η σχέση φωνής – συναισθήματος είναι αμφίδρομη και η φωνή επηρεάζει και επηρεάζεται από τα συναισθήματα μας, μπορούμε στη συνέχεια να εμβαθύνουμε στο δεύτερο επίπεδο της επικοινωνίας. Αυτό αφορά στο πως να συνδεόμαστε βαθύτερα με τον συνομιλητή μας μέσω της ενεργητικής ακρόασης, ενσυναίσθησης, αποδοχής, αυθεντικότητας και αντανάκλασης, βασικές αρχές της προσωποκεντρικής κατεύθυνσης του Carl Rogers.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων ενεργητικής ακρόασης είναι απαραίτητη για όλες τις ανθρώπινες νοητικές διεργασίες και συνδιαλλαγές. Οταν η ενεργητική ακρόαση εστιάζεται στο άκουσμα της φωνής μας, μας βοηθάει να γνωρίσουμε τα συναισθήματά μας και να κατανοήσουμε πώς μας επηρεάζουν, ούτως ώστε να έχουμε την επιλογή να τα διαχειριστούμε και όχι αυτά να “χειρίζονται” εμάς. Ταυτόχρονα, η συνειδητοποίηση των συναισθημάτων μέσω της φωνής συντελεί στην εξεύρεση κινήτρων για την εξέλιξη του εαυτό μας.

Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να μπαίνουμε στην θέση του άλλου, να αναγνωρίζουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, να αισθανόμαστε “σαν να “ είμαστε εκείνοι, αλλά παράλληλα να παραμένουμε ο εαυτός μας. Όταν αποκτήσουμε την ικανότητα να ακούμε ενεργητικά την φωνή του άλλου, η παραπάνω δεξιότητα γίνεται αυτόματα και η θεραπεία είναι αποτελεσματικότερη.

Η αντανάκλαση είναι ο τρόπος που καθρεπτίζουμε στον συνομιλητή μας την φωνή του και κυρίως βασίζεται στην υπόδυση ρόλου.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρία και πολύ πρακτική και βιωματική εξάσκηση μέσω της υπόδυσης ρόλων, για βαθύτατη κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ φωνής και συναισθήματος και άμεσα θετική επίδραση στις ενδοπροσωπικές, διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.

Η προσέγγιση ενσωματώνεται σε κάθε είδους θεραπευτική ή συμβουλευτική σχέση, εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση φωνής-συναισθήματος, στο “εδώ και τώρα”  και  στην κιναισθησία του σώματος. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Παρουσιάζουν οι:

Ερμίνα Γάκη (ΜΑ)
Συμβουλευτική Ψυχολόγος  – herminagaki@gmail.com

Ελπίδα Κουτσουμπάκη (ΒΑ, PgD CCS)
Λoγοθεραπεύτρια –Ειδική Φωνοθεραπεύτρια – ivoicetherapy@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής: ivoicetherapy@gmail.com και 210-8017663